Formularz zgloszeniowy

Zgadzam się, że Crown Uitzendgroep BV wyśle ​​mój odcinek wypłaty na powyższy e-mail ze skutkiem od następnej wypłaty wynagrodzenia.

Adres in Nederland

Adres buitenland


Algemeen

Bankrekeningen


Znajomosc jezyka


Rijbewijs

Zalacznik


Zgadzam się, że moje dane będą przechowywane w bazie danych Crown Uitzendgroep B.V. Będziemy przechowywać te dane przez maksymalnie 1 rok, po czym ponownie poprosimy Cię o pozwolenie. Możesz zmienić lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie. Możesz użyć do tego formularza kontaktowego. Jeśli odrzucimy Twoją aplikację, nie zaprosimy do rozmowy kwalifikacyjnej lub Cię nie zatrudnimy, twoje dane zostaną automatycznie usunięte po 4 tygodniach. Twoje dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że wskazano inaczej i zostały użyte wyłącznie do Twojego zgłoszenia. Dane w bazie danych są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Holandii.IV. , nastepnie po 4 tygodniach zostana one automatycznie usuniete.