Formularz zgloszeniowy

Zgadzam się, że Crown Uitzendgroep BV wyśle ​​mój odcinek wypłaty na powyższy e-mail ze skutkiem od następnej wypłaty wynagrodzenia.

dane bankowe


Adres w Holandii

Adres zagraniczny


*Jeśli tak, musisz przesłać zaświadczenie ze StiPP o zgromadzonych skladkach emerutalnych (wykaz tygodniowy) do Crown Uitzendgroep B.V. Prosimy o nadeslanie tego zaswiadczenia w ciągu tygodnia, aby poprawnie wprowadzic dane dotyczace skladek emerytalnych.

Certyfikaty


Znajomosc jezyka


Preferencje funkcjiZalacznik


Zgadzam się, że moje dane będą przechowywane w bazie danych Crown Uitzendgroep B.V. Będziemy przechowywać te dane przez maksymalnie 1 rok, po czym ponownie poprosimy Cię o pozwolenie. Możesz zmienić lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie. Możesz użyć do tego formularza kontaktowego. Jeśli odrzucimy Twoją aplikację, nie zaprosimy do rozmowy kwalifikacyjnej lub Cię nie zatrudnimy, twoje dane zostaną automatycznie usunięte po 4 tygodniach. Twoje dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że wskazano inaczej i zostały użyte wyłącznie do Twojego zgłoszenia. Dane w bazie danych są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Holandii.IV. , nastepnie po 4 tygodniach zostana one automatycznie usuniete.